Деница Сачева: Обучението в реална работна среда е важно както за учениците, така и за учителите

Заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев и представители на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК се срещнаха с ръководството на Софийската професионална гимназия по туризъм (СПГТ), която участва в проект „Ученически практики“ – Фаза 1.

Общо 70 ученици от 10 клас от гимназията провеждат професионална практика в 4 и 5 звездни хотели в столицата. Стажовете са с продължителност 240 часа, разпределени по график през учебната година или през ваканциите. Младежите прекарват средно по 2 часа на ден на работното място, като за всеки един има осигурен наставник. След успешното приключване на практиките те получават по 300 лв. стипендия.

Инж. Антоанета Джонева, директор на СПГТ, сподели, че интересът в гимназията към проекта е бил изключително висок и се е наложило да бъдат въведени критерии за подбор на кандидатите. Ползата от допълнителната практика е неоспорима. Учениците придобиват повече умения, по-добра сръчност, научават се да спазват изискванията за безопасност. Наблюдава се и повишаване на тяхната мотивация да учат и да продължат след това да работят в избрания от тях сектор, за който придобиват професионална квалификация.

След среща и с ученици, участващи в проекта, Деница Сачева подчерта, че професионалното образование е приоритет на министерство на образованието и науката. Тя подчерта, че обучението в реална работна среда е важно, както за самите ученици, така и за техните преподаватели, които също имат нужда от гъвкава система за запознаване с последните развития в професиите и бизнеса.   Сачева даде като пример новата национална програма, която МОН подготвя за следващата година, която ще даде възможност на работещите в IT сектора да влязат в училище като външни преподаватели, а на учителите, преподаващи технологии да имат възможност за кратки стажове в IT компаниите.  Директната връзка с бизнеса ще позволи на преподавателите своевременно да усвояват новостите, за да може по-най-бързия начин да бъде включено в обучението на учениците.

В ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ един от важните инвестиционни приоритети е връзката на образованието с пазара на труда, заяви Кирил Гератлиев. По проект „Ученически практики“ – Фаза 1 от програмата се инвестират 7 млн. лв., обхванати са 316 професионални гимназии и са създадени 402 учебно-тренировъчни фирми, като броя на обхванатите ученици е почти 7  200. По проект „Студентски практики“ финансирането е близо 36 млн. лв. и вече над 40 000 студенти са участвали в студентски практики в реална работна среда. През 2019 г. Управляващият орган планира да бъдат отворени процедури за над 51 млн. лв., които ще са насочени към осигуряване на връзката между средното и висше образование и нуждите на пазара на труда в България.