Провеждане на обществено обсъждане на проект на Програма за образование за програмен период 2021-2027 г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г., Изпълнителна агенция „Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж“ съвместно с Министерство на образованието и науката организират обществено обсъждане на проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (версия 1.0).

С оглед епидемичната обстановка в страната, общественото обсъждане ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 18 март 2021 г. (четвъртък) от 10:00 ч., чрез платформа Zoom.

Програмата на обсъждането предвижда представяне на проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г., който е изготвен от Тематична работна група за разработване на програмата и в него са отразени получените коментари от службите на Европейската комисия, след изпращането му за неформални консултации с тях на 20 октомври 2020 г.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. е на обща стойност 751 270 000 евро, европейско финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ+), като този ресурс е индикативен до одобрение на програмата от страна на Европейската комисия.

Тя насочва подкрепата към всички образователни етапи и е структурирана в 4 Приоритета:

  • Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“;
  • Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“;
  • Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“;
  • Приоритет 4 „Техническа помощ“.

По време на общественото обсъждане ще има възможност за задаване на въпроси и изразяване на становища по проекта на програмата.

Желаещите да участват в общественото обсъждане следва да заявят своя интерес до 15.03.2021 г. на електронен адрес y.bozhilova@mon.bg, като посочат имена, електронна поща и дали желаят да се включат като гражданин или представител на институция/фирма/друго. На заявилите участие ще им бъдат изпратени по електронна поща линк за регистрация и достъп до общественото обсъждане в платформата Zoom и технически инструкции.

Файлови документи