Отмяна на обществено обсъждане на проект на Програма за образование за програмен период 2021-2027 г.

Във връзка с епидемичната обстановка породена от COVID-19 и възникнали непредвидени обстоятелства, информираме, че планираното обществено обсъждане на проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. за 18 март 2021 г. (четвъртък) от 10:00 ч., за което публикувахме покана за участие на 23.02.2021 г., се отменя.

Допълнително ще публикуваме покана за нова дата за провеждане на обществено обсъждане на проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г., съгласно чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г.