Програма „Образование“ 2021-2027, одобрена от Европейската комисия

Файлови документи
Прикачен файл Size
Решение C(2022) 5828 от 08.08.2022 г. за одобрение на Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 от ЕК (Български език) 813.01 KB
Решение C(2022) 5828 от 08.08.2022 г. за одобрение на Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 от ЕК (Английски език) 356.52 KB
Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 одобрена на 08.08.2022 г. от ЕК (Български език) 602.54 KB
Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 изпратена на 24.06.2022 г. за официално съгласуване със службите на ЕК (Български език) 599.67 KB
Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 изпратена на 24.06.2022 г. за официално съгласуване със службите на ЕК (Английски език) 622.84 KB
Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 одобрена от ТРГ на Писмена процедура - м. април 2022 г. 1.41 MB
Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 одобрена от ТРГ на Писмена процедура - м. юли 2021 г. и официално изпратена на 22.10.2021 г. през електронната система SFC за неформално съгласуване от службите на ЕК 1.7 MB
Ревизирана Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 на база отразени получени коментари от ЕК през м. юни 2021 г. Публикувана за обществени обсъждане и консултации и изпратена за разглеждане и одобрение от ТРГ на 08.07.2021 г. 1.93 MB
Ревизирана Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 на база отразени получени коментари от ЕК през м. март 2021 г. Повторно изпратена на 10.05.2021 г. за неформално съгласуване със службите на ЕК (Български език) 2.08 MB
Ревизирана Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 на база отразени получени коментари от ЕК през м. март 2021 г. Повторно изпратена на 10.05.2021 г. за неформално съгласуване със службите на ЕК (Английски език) 1.7 MB
Ревизирана Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 на база отразени получени коментари от ЕК през м. януари 2021 г. Повторно изпратена на 01.02.2021 г. за неформално съгласуване със службите на ЕК (Български език) 1.84 MB
Ревизирана Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 на база отразени получени коментари от ЕК през м. януари 2021 г. Повторно изпратена на 01.02.2021 г. за неформално съгласуване със службите на ЕК (Английски език) 1.46 MB
Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 одобрена от ТРГ на Писмена процедура - м. септември 2020 г. и официално изпратена на 20.10.2020 г. през електронната система SFC за неформално съгласуване от службите на ЕК (Български език) 1.79 MB
Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 одобрена от ТРГ на Писмена процедура - м. септември 2020 г. и официално изпратена на 20.10.2020 г. през електронната система SFC за неформално съгласуване от службите на ЕК (Английски език) 1.47 MB
Версия 0.2 на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021-2027 г., одобрена от ТРГ на Писмена процедура - м. март 2020 г. и изпратена на службите на ЕК на 31.03.2020 г. 1.51 MB
Версия 0.1 на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021-2027 г., представена за разглеждане и одобрение от ТРГ на Писмена процедура - м. март 2020 г. 1.36 MB
Визия за „Оперативна програма за наука и образование“ 2021-2027 г., представена на първо заседание на ТРГ - 29.10.2019 г. 5.08 MB