Контакти

Нашият адрес е:

1113 София
бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:

от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК
14.30 часа – 16.30 часа


Ръководство

Кирил Гератлиев - Изпълнителен директор
e-mail: k.geratliev@mon.bg
тел.: 02 4676 101

Иван Попов - Заместник изпълнителен директор
e-mail: i.popov@mon.bg
тел.: 02 4676 130

Станислава Илиева - главен секретар
e-mail: silieva@mon.bg
тел.: 02 4676 202