Двадесет и първа процедура за неприсъствено приемане на решение /06.06.2022 г. – 27.06.2022 г./