КН на ОПДУ

На 12 май 2022 г. ще се проведе Петнадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ), което ще бъде организирано отново онлайн.