ШЕСТНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ - 26.08.2022 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Окончателен протокол от Шестнадесетото извънредно заседание на КН на ОПДУ (26.08.2022 г.) 426.66 KB
Дневен ред на Шестнадесетото извънредно заседание на КН на ОПДУ (12.05.2022 г.) 153.41 KB
Оперативна програма "Добро управление" /четвърто изменение/ - версия 5.0 870.06 KB
Обосновка за изменение на ОПДУ 585.78 KB
Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПДУ за 2022 г. - Трето изменение/август 2022 г. 139.2 KB
Съгласувателна таблица 185.2 KB
Изменени КПО по Процедура BG05SFOP001-1.005 „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“, Версия 4 384.57 KB
Изменени КПО по Процедура „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“, Версия 2 756.97 KB
Оперативна програма „Добро управление“ /четвърто изменение/ – презентация 1.86 MB
Трето изменение на ИГРП 2022 и КПО от 2018 и 2022 г. - презентация 1.32 MB