СЕДЕМНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ - 21.11.2022 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Окончателен протокол от Седемнадесетото редовно заседание на КН на ОПДУ (21.11.2022 г.) 3.51 MB
Дневен ред на Седемнадесетото редовно заседание на КН на ОПДУ (21.11.2022 г.) 402.18 KB
Изпълнение и напредък по Оперативна програма "Добро управление" към 15.11.2022 г. /презентация/ 4.87 MB
Представяне на Програма "Техническа помощ" за програмен период 2021-2027 г. /презентация/ 2.87 MB
Проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване” /презентация/ 855.21 KB
Проект „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията“ /презентация// 224.38 KB
Проект "Е - Натура 2000 - развитие на Единна информационна система за НАТУРА 2000" /презентация/ 514.94 KB
Отчет на Годишен план за действие по информация и комуникация на ОПДУ към 31.10.2022 г. 653.39 KB
Годишен план за действие по информация и комуникация на ОПДУ за 2023 г. 571.07 KB