ПЪРВО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" - 14.03.2023 г.