Комитет за наблюдение

Изпълнява функциите на Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Добро управление"

Всички документи от проведеното заседание може да намерите на следния линк.

На 21 ноември 2022 г. ще се проведе Седемнадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”.

Инж. Галина Василева: Над 3 млрд. лева от финансовия ресурс на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ е договорен

Над 3 млрд. лева или близо 84% от финансовия ресурс по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г. е договорен. Това заяви ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ инж. Галина Василева по време на заседанието на Комитета за наблюдение на програмата, което се провежда в периода 11-12 юни в град Русе. Тя добави, че 33% от бюджета на програмата е разплатен.

Правила и състав

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е колективен орган, основан на принципа на партньорството, включително в духа на Европейския кодекс на поведение за партньорство в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове, който осъществява мониторинг върху изпълнението на оперативната програма. Той изпълнява функциите и на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2013 г.

Следващата година ще бъде решаваща за изпълнението на големите проекти, които се финансират от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на десетото заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма, което се провежда в периода 29-30.11.18 г. в гр. Правец.