Седемнадесета процедура за неприсъствено приемане на решение – 16.07.2021 г. – 30.07.2021 г.