Информационни дни за процедура на подбор за НПО и СИП по ОПДУ

Първият информационен ден по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на  изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма "Добро управление" ще се проведе на:

 

 

14 юли 2021 г. от 10:00 часа в Zoom

Join Zoom Meeting - https://us02web.zoom.us/j/86888576043?pwd=bXpoNGlqQmlnbHpZVWhkWXZ3YVQ0UT09

Meeting ID: 868 8857 6043 Passcode: 031956

За да заявите участие в информационния ден на 14 юли 2021 г., в срок до 12 юли 2021 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

 

Управляващият орган на ОПДУ предоставя още една дата за информационен ден, ако първата не Ви е удобна:

21 юли 2021 г. от 10:00 часа в Zoom

Join Zoom Meeting - https://us02web.zoom.us/j/89663672310?pwd=ZEYzeHFseC9TU1VrczBQb01kSTBMZz09

Meeting ID: 896 6367 2310 Passcode: 531374

За да заявите участие в информационния ден на 21 юли 2021 г., в срок до 19 юли 2021 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

Очакваме регистрациите Ви!