процедура

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ открива за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.005 „По-висока добавена стойност на Системата за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление“.