ПОРТАЛЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НАП

Националната агенция за приходите е вече с модерен портал, с множество функционалности, които клиентите сами да управляват. Новата платформа за електронни услуги на НАП е интегрирана с над 80 информационни системи и има 140 електронни услуги. Тя е базирана на  ориентирана към услуги архитектура (SOA). Електронните услуги са групирани в категории, които се визуализират още преди логване в портала и дават информация как могат да бъдат достъпени, а именно с КЕП, ПИК или е-Автентикация в portal.nra.bg

Клиентите на НАП вече не подават заявление за достъп до услугите, ако искат да ги ползват за себе си. Порталът на НАП асоциира достъпа до услугите с физическите лица, а не с техния КЕП, което води до облекчението, че при смяна на КЕП не следва да се подават допълнителни документи към НАП за достъп до услугите на агенцията.

Упълномощаването за достъп до услуги между бизнеса вече се случва без намесата на служителите на агенцията. До момента има над 23 771 130 регистрирани заявки в новия портал и 67 392 уникални профили на потребители. Представянето на обновения портал на НАП, може да видите във видеото.

 


Име на проекта: Проект BG05SFOP001-1.002-0011 „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“

Бенефициент: Национална агенция за приходите (НАП)

Резултатите по ОП "Добро управление" публикуваме в секция РЕЗУЛТАТИ.


 

Видео: