резулатиОПДУ

Електронно свидетелство за съдимост: срещу 3 лв, със заявяване онлайн и издаване до 3 дни. Достъпно е за всички - и за тези, със статус "неосъждан" и за тези със статус "осъждан".

Националната агенция за приходите е вече с модерен портал, с множество функционалности, които клиентите сами да управляват. Новата платформа за електронни услуги на НАП е интегрирана с над 80 информационни системи и има 140 електронни услуги.