ДОКУМЕНТИ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.

Двадесет и първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (КН на ОПРР 2014-2020) беше проведено на 30 ноември 2022 г. в хотел „Верея“,  гр. Стара Загора. Материалите от него може да откриете по-долу: