Събития на ОИЦ

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 6 юли /понеделник/ 2020 г., от 10:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Белослав, ОИЦ-Варна ще проведе информационна среща с потенциални бенефициенти, представители на общината, на бизнеса и други заинтересовани страни.

На събитието ще бъдат представени дейността на центъра и значими проекти, реализирани от местната администрация.

ОИЦ
Варна

ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В СТРАЛДЖА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Ямбол ще проведе открита приемна за представители на бизнеса, на земеделския отрасъл, на НПО сектора и за всички заинтересовани лица от община Стралджа на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ”.

Приемната  ще бъде разположена на 6 юли 2020 г. (понеделник) от 10:00 до 14:00 часа пред хотел „Хемус“, гр. Стралджа.

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg

ОИЦ
Ямбол

Открита приемна на ОИЦ-Видин в Ново село

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 06 юли 2020 г., понеделник, от 10:30 ч. в центъра на с. Ново село екипът на Областен информационен център - Видин ще проведе открита приемна. В продължение на час и половина потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите на приемната ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ, както и информационно-рекламни материали на Оперативните програми.

ОИЦ
Видин

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА АВРЕН

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 7 юли /вторник/ 2020 г., от 10:00 часа, в залата на читалището в Община Аврен, ОИЦ-Варна ще проведе информационна среща с потенциални бенефициенти, представители на общината, на бизнеса и други заинтересовани страни.

На събитието ще бъдат представени дейността на центъра и значими проекти, реализирани от местната администрация.

ОИЦ
Варна

ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В СЕЛО ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Ямбол ще проведе открита приемна за представители на бизнеса, на земеделския отрасъл, на НПО сектора и за всички заинтересовани лица от община Тунджа на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ”.

Приемната  ще бъде разположена на 7 юли 2020 г. (вторник) от 10:00 до 14:00 часа пред кметството на  с. Ген. Инзово.

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg 

ОИЦ
Ямбол

ОИЦ – Добрич представя възможностите за европейско финансиране в община Балчик

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 7 юли (вторник) 2020 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Община Балчик, екипът на Областен информационен център-Добрич ще проведе информационна среща съвместно с Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“.

Експертите от центъра ще представят актуалните и предстоящи подмерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

Екипът на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ ще представи мерките 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и 19.2-6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

ОИЦ
Добрич

Открита приемна на ОИЦ-Видин в Макреш

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 07 юли 2020 г., вторник, от 10:30 ч. в центъра на с. Макреш екипът на Областен информационен център - Видин ще проведе открита приемна. В продължение на час и половина потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите на приемната ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ, както и информационно-рекламни материали на Оперативните програми.

ОИЦ
Видин

Информационна срещана ОИЦ - София в община Челопеч

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 7 юли 2020 г. (вторник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Челопеч (гр.Челопеч, Заседателна зала – партер, Общинска администрация, пл. „Освобождение“ №1). На тази среща посетителите ще получат информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на общини по оперативните програми в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предстоящи възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, програма за развитие на селските райони 2014-2020, актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по програмите в обхвана на ЕСИФ. Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София

Изнесена приемна на ОИЦ - София в община Челопеч

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 7 юли 2020 г. (вторник) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Челопеч (гр.Челопеч, пл. „Освобождение“). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ). Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София

ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В ЯМБОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Ямбол ще проведе открита приемна за представители на бизнеса, на земеделския отрасъл, на НПО сектора и за всички заинтересовани лица от община Ямбол на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ”.

Приемната  ще бъде разположена на 8 юли 2020 г. (сряда) от 10:00 до 14:00 часа пред сградата на „Безистен“, гр. Ямбол.

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg 

ОИЦ
Ямбол