Събития на ОИЦ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30

На 22.10.2020 г. (четвъртък), от 9:30 часа, в СУ „Христо Ботев“ с. Караманци, община Минерални бани, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на младите хора в ЕС, представяне на оперативните програми и програмата „Еразъм+“, с цел повишаване информираността сред младите хора и насърчаване на тяхното активно включване, и предоставяне на информация за предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП, и дейността и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково.

ОИЦ
Хасково

ОИЦ – Добрич ще участва в Обща трудова борса в град Добрич

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 22 октомври (четвъртък) 2020 г. от 10:00 часа, във фоайето на Младежки център – Добрич, Областен информационен център – Добрич ще вземе участие в Обща трудова борса по покана на Дирекция Бюро по труда - Добрич.

По време на събитието ще бъдат представени актуалните и планирани процедури и мерки за работодатели за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19, подкрепени от Оперативните програма „Развитие на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

На изнесения щанд всеки посетител ще получи безплатна информация и информационни материали за възможностите за подпомагане на работодатели с европейски средства.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-Пловдив с мобилен офис в град Сопот

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 22.10.2020 г. от 10:30 часа в центъра на град Сопот, Община Сопот, ОИЦ–Пловдив ще позиционира мобилен офис. Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и ПРСР, мерки за справяне с последствията от COVID-19, както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020. Заинтересованите граждани ще получат информация и материали относно Кохезионната политика и ползите от членството на страната в ЕС.

ОИЦ
Пловдив

ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ОБЛАСТНИЯ ГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 22.10.2020 г. (четвъртък), от 10:30 ч. в заседателната зала на Община Перник, екипът на Областен информационен център – Перник ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури за набор на проектни предложения по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поканени да вземат участие са представители на общинската администрация, образователни институции, предприятия, неправителствени организации, земеделски производители и други заинтересовани лица.

ОИЦ
Перник

ОИЦ - ПЛЕВЕН С ОТКРИТА ПРИЕМНА В ПОРДИМ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 - 13:00 ч.

Областният информационен център организира информационно събитие в гр. Пордим на 22 октомври 2020 г., четвъртък, от 11:00 ч., на площада пред сградата на Общината. Експертите ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури по оперативните програми, целящи преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19, както и за Споразумението за партньорство 2021-2027 г.

Предвидени са индивидуални и групови срещи с потенциални бенефициенти и широката общественост.

ОИЦ
Плевен

ОИЦ-Кюстендил с открита приемна в Община Бобов дол

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 22 октомври  2020 г. (четвъртък) от 11:00 ч., пред сградата на Община Бобов дол, Областен информационен център – Кюстендил ще проведе открита приемна.

Експертите на центъра ще предоставят информация и информационни материали за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ при спазване на необходимите противоепидемични мерки.

ОИЦ
Кюстендил

ОИЦ-Кюстендил с открита приемна в Община Сапарева баня

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30 ч.

На 22 октомври  2020 г. (четвъртък) от 13:30 ч., пред сградата на Община Сапарева баня, Областен информационен център – Кюстендил ще проведе открита приемна.

Експертите на центъра ще предоставят информация и информационни материали за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ при спазване на необходимите противоепидемични мерки.

ОИЦ
Кюстендил

ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ПЛЕВЕН В ТРЪСТЕНИК, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 - 12:00 ч.

На 23 октомври 2020 г., петък, от 10:00 ч., на мобилен щанд пред НЧ "Неофит Рилски - 1872" в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, експертите от Областния информационен център ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури по оперативните програми, целящи преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19.

Широката общественост ще бъде запозната и с основните акценти от Споразумението за партньорство 2021-2027 г.

ОИЦ
Плевен

ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В РАДОМИРСКО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 23.10.2020 г. (петък), от 10:00 ч. в Читалище „Напредък -1915 г.“ – с. Стефаново, община Радомир, екипът на Областен информационен център – Перник ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури за набор на проектни предложения по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поканени да вземат участие са представители на администрации, образователни институции, предприятия, неправителствени организации, земеделски производители и други заинтересовани лица.

ОИЦ
Перник

ОИЦ – Добрич представя антикризисни икономически мерки за работодатели с европейско финансиране в град Добрич

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 23 октомври (петък) 2020 г. от 10:00 часа, в голямата заседателна зала на Община град Добрич, ет.2, Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич ще проведе информационно събитие на тема „Европейска подкрепа за работодатели по време на пандемия“.

По време на събитието ще бъдат представени актуалните и планирани процедури и мерки за работодатели за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19, подкрепени от Оперативните програма „Развитие на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Екипът на Enterprise Europe Network – Добрич ще представи услугите извършвани от Европейската мрежа по време на пандемия.

ОИЦ
Добрич