Събития на ОИЦ

ОНЛАЙН ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОДМЯРКА 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3"

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 - 11:30 ч.

На 23 октомври 2020 г. /петък/ от 11:00 часа, Областен информационен център – Благоевград ще проведе онлайн информационна среща за представяне на подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  

Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция, които са извън обхвата на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

По време на срещата ще бъдат представени условията за прилагане на подмярката с допустимите кандидати, дейностите, допустими за подпомагане, както и финансовите условия и редът за кандидатстване.

Онлайн представянето ще се проведе във Фейсбук страницата на Областен информационен център – Благоевград.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ-Кюстендил с открита приемна в град Рила

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 23 октомври  2020 г. (петък) от 11:00 ч., пред сградата на Община Рила, Областен информационен център – Кюстендил ще проведе открита приемна.

Експертите на центъра ще предоставят информация и информационни материали за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ при спазване на необходимите противоепидемични мерки.

ОИЦ
Кюстендил

ОИЦ-Кюстендил с открита приемна в град Кочериново

Дата на събитието
Време на провеждане
12:30 ч.

На 23 октомври  2020 г. (петък) от 12:30 ч., пред сградата на Община Кочериново, Областен информационен център – Кюстендил ще проведе открита приемна.

Експертите на центъра ще предоставят информация и информационни материали за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ при спазване на необходимите противоепидемични мерки.

ОИЦ
Кюстендил

ОИЦ-ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА "ОУШЪНФЕНДЪРС" ЕООД

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 26.10.2020 г. (понеделник), от 10:00 ч. в заседателната зала на "Оушънфендърс" ЕООД, екипът на Областен информационен център - Перник ще проведе работна среща за представяне на актуални възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОИЦ
Перник

Връчване на сертификати по проект „Детективи на европейски проекти“

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00 ч.

На 26 октомври 2020 г., понеделник, от 14,00 до 14,30 ч., в заседателната зала на Областен информационен център-Видин, ще се проведе церемония по връчване на сертфикати на учениците от 11 б клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“ - участник от област Видин в международния проект „Детективи на европейски проекти“.

Младите хора и техният класен ръководител Милена Ружева ще получат за участието си в иновативната инициатива сертификати, издадени от Европейската комисия и Оперативна програма „Добро управление“. Видинските евродетективи бяха класирани на трето място в националното съревнование от инициативата.

ОИЦ
Видин

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО - ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00 ч.

Областен информационен център – Силистра организира партньорско информационно събитие, съвместно с ПГСУАУ „Атанас Буров“  гр. Силистра на тема „Европейски средства за образованието – Инвестиции в бъдещето на младите хора“.

Събитието ще се състои на 26 октомври 2020 г. (понеделник), от 15:00 ч., в залата на Общински съвет – Силистра.

ОИЦ
Силистра

ОИЦ – Велико Търново с изнесена приемна в Павликени

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 28 октомври (сряда) 2020 г. от 10:00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще организира открита изнесена приемна с рекламно-информационен щанд пред Общинска служба по земеделие в гр. Павликени.

Ще бъдат представени актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по оперативните програми и ПРСР 2014-2020 г. На посетителите на щанда ще бъдат раздадени и рекламно-информационни материали на ОИЦ – Велико Търново.

ОИЦ
Велико Търново

ОИЦ – Велико Търново с изнесена приемна в Сухиндол

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30 ч.

На 28 октомври (сряда) 2020 г. от 13:30 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще организира открита изнесена приемна с рекламно-информационен щанд пред Общинска служба по земеделие в гр. Сухиндол.

Ще бъдат представени актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по оперативните програми и ПРСР 2014-2020 г. На посетителите на щанда ще бъдат раздадени и рекламно-информационни материали на ОИЦ – Велико Търново.

ОИЦ
Велико Търново