ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПМДР ЗА 2021 Г.

Одобреният с писмо Ares(2022)5030031/11.07.2022 г. на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство" на ЕК Годишен доклад за изпълнение на ПМДР за 2021 г. може да видите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Implementation report_2014BG14MFOP001_2021_0_en.pdf 496.98 KB