Информационен уебинар за представяне на възможностите финансиране на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез финансов инструмент

На 19 юли 2022 г. се проведе информационен уебинар относно представяне на възможностите за финансиране за предприятия в сектор риборство, посредством финансов инструмент „Индивидуална гаранция по ПМДР 2014-2020“ (Гаранционният инструмент), финансиран със средства по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Убенарът представя основните параметри на Гаранционния инструмент, както и подробности относно кой, как и по какъв начин и при какви условия може да се възползва от него.

 

Повече информация може да видите на следния линк: https://youtu.be/fe-_-1Uek6w