УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА ДОКУМЕНТИ ОТ 23 ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ КН НА ПМДР 2014-2020 Г.