ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.

С Решение на Европейската комисия  C(2020) 9246 от 14.12.2020 г. е одобрено  изменение на Решение за изпълнение C(2015) 8065 за одобряване на Оперативна програма „Европейски фонд за морско дело и рибарство – оперативна програма за България”. Решението е въз основа на изпратеното от българските власти на 13.02.2023 г. искане за изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.    

Нова версия 8.1.на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., одобрена от ЕК на 14.12.2020 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Programme_2014BG14MFOP001_8_1_en.pdf 721.98 KB