ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG14MFOP001-3.003 "СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СЪБИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ ОТ СЕКТОР "РИБАРСТВО" 2017 - 2019 Г. "

Изменение на Условията за изпълнение на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-3.003 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни  от сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.” и Приложение № 5 Общи условия към финансираните по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-3.003

Изменените Условия за изпълнение и Общи условия може да видите ТУК.

Заповед на РУО за изменение на Условия за изпълнение и Общите условия

Файлови документи
Прикачен файл Size
Изменени УИ и ОУ.zip 1.49 MB
Заповед3.3.pdf 67.41 KB