Едно от най-големите предприятия за преработка на риба в страната заработи с финансиране по Програмата за морско дело и рибарство