Хилядолетните традиции на риболова оживяват пред посетителите на Музей „Старинен Несебър“ с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство