Проект за обновено рибно стопанство вдига туристическия имидж на Община Батак