Първо заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Документи от проведеното първо заседание на КН на ПМДРА 2021-2027 г. може да видите тук.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Първо заседание на КН на ПМДРА.zip 12.93 MB