Първо заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.