Заместник-министър Стратев подписа четири договора на обща стойност 2 148 769 лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев подписа четири договора  на обща стойност 2 148 769 лева за финансиране на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. с кмета на община Оряхово Росен Добрев и фирмите „Матис фишинг“ ООД, „Вастон ІІ“ ООД и „Риба и рибни продукти“ ЕООД.

Проектът на община Оряхово е за изграждане на лодкостоянка на брега на река Дунав. Инвестицията по проектно предложение в размер на 885 634 лева. Одобрено е по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“. Лодкостоянката е предвидена за 34 броя лодки и ще има стоманобетонова площадка с функция за временно пребиваване на рибарските лодки, както и подпорна стена. За последните два програмни периода това е първото рибарско съоръжение по р. Дунав, изградено с финансова помощ по Програмата.

По мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури” заместник-министър Стратев подписа два договора на обща стойност 1 068 423 лв. с фирмите „Матис фишинг“ ООД, „Вастон ІІ“ ООД. „Матис фишинг“ инвестира в поточна линия за производство на продукти от многоклетъчни водорасли, намиращи приложение в молекулярната кулинария. Инвестицията е в размер на 970 000 лв. Технологията позволява производството на различни видове перли, с добавен цвят и вкус.

„Вастон II” ООД е одобрена за реализация на проект „Изграждане на системa от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за нуждите на компанията, като инвестицията е  на стойност  над 98 000 лв. Проектното предложение е насочено към изграждане на системи с обща инсталирана мощност 99.9 кW за получаване на електроенергия за собствени нужди в производствената база на дружеството в гр. Костинброд. Целта на фирмата е да  постигане висока степен на енергийна независимост.

По мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ „Риба и рибни продукти“ ЕООД получава финансиране от близо 195 000 лева за инвестиция в стопанство за отглеждане на риба по рециркулационен метод. Системата от закрит тип ще се използва за интензивно отглеждане на европейски сом, което позволява да бъдат контролирани условията на средата по време на производствения цикъл. Инвестиционният проект се осъществява в общ. Видин, върху терен с площ от 7000 кв. м, където е изградено хале с обща площ от 423 кв. м. Фирмата инвестира и във ВЕИ, като монтира фотоволтаична инсталация на покрива на сградата. Предвидени са и разходи за специализирана складова техника за обслужване на стопанството. Годишно рибната ферма ще произвежда около 67 000 кг риба и ще бъдат разкрити 3 нови работни места с тенденция за тяхното увеличаване.