ЧЕТВЪРТА ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027

Документи от Четвърта писмена процедура на КН на ПМДРА, проведена в периода 7 – 15 август 2023 г.