ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.003 " НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ "

Изменение на Приложение № 9 Общи условия на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури“  към финансираните по ПМДР 2014-2020 г. административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.003

Изменените Общи условия може да видите ТУК.

Заповед на РУО за изменение на  Общите условия

Файлови документи