ОДОБРЕН Е ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.

Одобрен е План за оценка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Планът за оценка е одобрен на седмото заседание на Комитета за наблюдение на ПМДР, провелото се на 15 май 2019 г.

Планът за оценка е изготвен в съответствие с изискванията, определени в чл. 56 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., чл. 113. б. „б“ от Регламент

(ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета и чл. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 771/2014 на Комисията от 14 юли 2014 г.

 

Одобреният  План за оценка на ПМДР  може да видите ТУК

Файлови документи
Прикачен файл Size
Plan_Evaluation_25042019.pdf 1014.77 KB