Допълнение към указания от 06.03.2019 г. на УО относно критерии за подбор и оценка на проектни предложения на МИРГ Самоков