ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.031 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“, мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014-2020 г. на МИРГ Високи Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат

Въпросите и отговорите можете да намерите ТУК

Файлови документи
Прикачен файл Size
QnA_7.2_MIRG VZR.pdf 725.69 KB