УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ – BG14MFOP001-4.016 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ДЕЙНОСТИ АЛТЕРНАТИВНИ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ В ДРУГИ СЕКТО

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.016 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ДЕЙНОСТИ АЛТЕРНАТИВНИ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ В ДРУГИ СЕКТОРИ НА МОРСКАТА ИКОНОМИКА, ПРЕДИМНО В ТУРИЗЪМ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИРГ БЧС „БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН може да видите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Spisak_nedopusnati_4.16.docx 215.46 KB