Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“,
Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР)

Въпросите и отговорите можете да видите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
QnA мярка 2.2 процедура 2. 8_02 1 2019.docx 275.65 KB