Удължаване срока на изпълнение на процедура BG14МFOP001-3.001 „КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) публикува заповед за удължаване срока на изпълнение на проекти по процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-3.001 „Контрол и изпълнение” 

Файлови документи
Прикачен файл Size
20201229 Zap. izm. m.3.1.pdf 132.89 KB