ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 10, ПАРАГРАФ 5 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАЙ 2014 ГОДИНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

За всички кандидати бенефициенти по програмата за "Морско дело и рибарство" 2014-2020 Декларация по чл. 10, параграф 5 от регламент (ес) № 508/2014 на европейския парламент и на съвета от 15 май 2014 година за европейския фонд за морско дело и рибарство може да намерите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Декларация чл. 10.docx 259.18 KB