Архивирана информация по ПМДР

Архивирана информация по ПМДР във връзка с стартиране на новия Единен информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове

Във връзка с стартиране на новия Единен информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) уведомява всички кандидати и бенефициенти по ПМДР, че цялата налична информация по ПМДР, публикувана преди стартиране на новия единен портал, е налична в секция „Архив“, както е онагледено ТУК

Файлови документи
Прикачен файл Size
PMDR_Archive-info_new-website.docx 624.52 KB