Предварителна оценка относно прилагане на финансови инструменти по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021 – 2027 г.

Предварителна оценка относно прилагане на финансови инструменти по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021 – 2027 г. (ПМДРА) може да намерите ТУК.