Комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство, достъп за членове