ОИЦ – Сливен участва в информационен форум в подкрепа на бизнеса

Информационен форум в подкрепа на малкия и среден бизнес се проведе днес в Сливен. Акцент на срещата бяха новите продукти на Българската банка за развитие в помощ на малките и средни предприятия.

Събитието в зала „Май“ откри заместник-кметът по икономическото развитие инж. Стоян Марков, който от името на кмета Стефан Радев поздрави участниците в днешната среща, като им пожела успех и ползотворни начинания.

„Досега Община Сливен се е стремяла да информира и да създава условия в подкрепа на местния бизнес. Радвам се, че днешното събитие е точно такова и ще ви даде възможност да се запознаете с новите продукти на Българската банка за развитие. Надявам се да откриете нови алтернативи за подпомагане на досегашната ви дейност или за стартиране на нова“, заяви заместник-кметът инж. Марков.

Той припомни, че Общината предоставя актуална и подробна информация за възможностите за финансиране на проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Областния информационен център в Сливен.

По време на събитието Надежда Атанасова и Кристиян Кирков, експерти „Корпоративно банкиране“ в ББР, представиха програмите в помощ на туризма, енергийна подкрепа за фирмите, финансиране на зелена енергия, суровини и материали.

„От началото на тази година банката е стартирала няколко програми в помощ на малкия и среден бизнес. Всяка една от тях е предназначена за индивидуалните нужди на фирмите и потенциалните проблеми, които могат да възникнат“, заяви  Надежда Атанасова.

По програма „Подкрепа за туризма“ се предоставят кредитни линии, кредит овърдрафт и стандартен кредит за оборотни средства на хотелиери и ресторантьори, които не са преустановили дейност през 2020 г. и 2021 г. Максималният размер на финансиране се определя спрямо големината на компанията и вида продукт – 500 000 лв. за дружества с персонал до 49 души (или 20% от нетни приходи от продажби за 2019 г.) и 750 000 лв. за дружества с персонал от 50 до 249 души (15% от нетни приходи от продажби за 2019 г.). Максималният размер на кредит овърдрафт е 250 000 лв. Програмата предлага и удължен срок за стандартен кредит за оборотни средства – 48 месеца. Поставено е и минимално изискване за обезпеченост на главницата. Гратисният период е 18 месеца за хотелиерите и 12 месеца за ресторантьорите.

Друг продукт, който представиха от ББР, е финансирането на фирмените разходи за електроенергия. Банката предоставя възможност на фирмите да разсрочат разходите си за електричество за четири последователни месеца по избор в рамките на 2022 г. Предприятията могат да кандидатстват за финансиране на бъдещи плащания и неплатени фактури. Размерът на финансирането ще се определя на база на нетната стойност на фактурите за консумирания от дружествата ток за периода януари – декември 2022 г., като банката може да покрие до 75% от стойността на съответната фактура. Минималният размер на целевия кредит е 20 000 лв., а максималният – 200 000 лв.

Българската банка за развитие предлага на малките и средни предприятия и „Оборотен кредит за суровини и материали“ за преодоляване на негативните ефекти от продължителното увеличаване на инфлацията и нарастващите цени на основните стоки и услуги. Програмата предвижда оборотни кредити до 200 хил. лева за компаниите, които искат да закупят суровини на настоящите цени и по този начин да предотвратят по-високи разходи в бъдеще. Това ще им помогне да задържат цената на крайния продукт, който произвеждат, без да предвиждат скорошно увеличение. Програмата на ББР е отворена за фирми от всички сектори.

Българската банка за развитие финансира и изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p за нуждите на бизнеса. Кредитният продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа. Превключването на бизнеса на слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми източници и заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност.

На семинара присъстваха представители на Индустриална стопанска асоциация – Сливен, Сливенската търговско-промишлена палата, експерти от ББР, Община Сливен, Областния информационен център и представители на бизнеса.

Проявата се организира от онлайн туристическа медия Travel News, съвместно с Българската банка за развитие и в партньорство с Община Сливен.

Снимки: Община Сливен