ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ С ИНИЦИАТИВА ПО ПОВОД 1 ЮНИ, МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ДЕТЕТО

На 1 юни 2022г., Международният ден на детето, ОИЦ – Кюстендил подведе поредната си инициатива, насочена към широката общественост. Целта на събитието е да подобри осведомеността относно изпълнението на европейските програми в региона, да се повиши интереса към възможностите, предоставяни от европейските програми за периода 2021-2027 г. и да се насърчат заинтересованите лица да ползват услугите на ОИЦ – Кюстендил.

В рамките на събитието бяха организирани арт работилница, занимателни ателиета  и състезателни игри, като за участниците бяха осигурени материали и награди.  Експертите на Областен информационен център – Кюстендил бяха на разположение на всички за информация и разяснения относно планираните за тази година възможности за кандидатстване, заложените приоритети и планирани дейности в новите европейски програми 2021 – 2027 г., които предстои да бъдат финализирани. Разпространявани бяха брошури, изготвени от информационния център, с информация за реализирани европейски проекти. 

Инициативата се проведе в новооткрития парк пред Обреден дом-Кюстендил, обновен в рамките на проект "Благоустрояване на пешеходна централна зона - Етап I" , финансиран със средства от оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.