ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА С МЕДИИТЕ ЗА 2022 Г.

На 5 май 2022 г., от 10:30 часа, екипът на ОИЦ – Пазарджик проведе първата работна среща с медиите за календарната 2022 г. На брифинга беше представена предстояща съвместна инициатива с Фондация „ВИ АРТ“, която ще се проведе на 9-ти май по повод Деня на Европа и Европейска година на младежта 2022 г. Други теми на работната среща бяха, отворената процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, както и възможностите за обновяване еднофамилни къщи и многофамилни жилищни сгради по План за възстановяване и устойчивост и Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.