ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

На 07.06.2022 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Минерални бани публично информационно събитие, на което беше представена Кохезионната политика на ЕС заедно с предстоящите оперативни програми за програмен период 2021-2027 г.

Програмите „Еразъм+“, „Европейски корпус за солидарност“ и „Еразъм за млади предприемачи“ бяха представени пред учениците и учителите от СУ „Христо Ботев“, с. Караманци. Тези програми имат за цел да се насърчават младежкото участие, да повишават качеството на процесите на информално и неформално учене и да се развива качествена младежка работа. Особен интерес у младежите предизвика настоящата покана за „DiscoverEU”, която предлага на младите хора възможност да пътуват в Европа и да се срещат с много други европейски младежи.