Списъци на лицата, допуснати и недопуснати до явяване на тест в конкурс за екперти в Областен информационен център – Варна