Приключи благоустрояването на кварталите „Дружба“, „Сини камъни“ и „Българка“ в Сливен по ОПРР 2014-2020

Приключи благоустрояването на прилежащите площи към жилищни блокове № 20, 31, 32, 33, и 37  в кв. „Българка“ в Сливен. Дейностите са реализирани по проект „Подобряване на градската среда на Сливен – етап 2“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел бе да се създадат естетични, достъпни и зелени междублокови пространства с места за отдих, срещи и спортни занимания на хора от различни възрастови и социални групи.

В рамките на проекта са изградени три детски площадки – две за деца от 3 до 12 години и една – от 0 до 3 г., мултифункционално игрище за баскетбол, волейбол и футбол и  спортна площадка с уреди за катерене.

Монтирано е допълнително парково осветление, поставени са беседки и пейки. В кв. „Българка“ вече има и две нови улици, около които са създадени паркоместа. Районът е залесен с иглолистна растителност.

По проект „Подобряване на градската среда на Сливен – етап 2“ са благоустроени междублокови пространства и в кварталите „Сини камъни“ и „Дружба“.

В кв. „Дружба“ са обновени пространствата около блокове № 9, 11, 12, 13, 15 и 16, както и зелените парцели между тях. Изградени са две площадки за деца на възраст 0-3 г. и две детски площадки за възраст 3-12 г. Създадена е комбинирана спортна площадка с акрилна настилка и фитнес на открито. С цел насърчаване на културните прояви е изградена открита лятна сцена, която да отговори и на нуждите на читалищата, учебните и детските заведения в района.

Монтирано е допълнително парково осветление и видеонаблюдение. Поставени са беседки, пейки, маси за тенис и шах.

В кв. Сини камъни“ са рехабилитирани зони около блокове № 21, 22, 23, 24 и 27. В изпълнение на проектните дейности са изградени две площадки за игра – една комбинирана, разделена на две зони, и една площадка за деца на възраст 3-12 години.

Създадена е нова алея с паркоместа за живущите в района. Поставени са перголи и пейки. Монтирано е парково осветление и е залесена широколистна растителност.

Общата стойност на проект „Подобряване на градската среда на Сливен – етап 2“ е в размер на 3 025 764 лева.