ОИЦ-ТЪРГОВИЩЕ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ПОПОВО

Подкрепата за земеделския сектор по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) беше във фокуса на интереса от страна на посетителите на изнесената приемна в гр. Попово, която проведе екипът на Областния информационен център – Търговище.

От разговорите с потенциални бенефециенти стана ясно, че очакват отваряне на нов прием по мярката за млади фермери. Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ е с индикативна дата на кандидатстване октомври 2022 г., като максималният размер на допустимите разходи за проект е 25 000 евро.

Местни занаятчии проявиха интерес и към подкрепата за неземеделски дейности. Развитието на занаятите и услуги във всички сектори (грижи за деца и възрастни, здравни услуги, счетоводство и др.), които се изпълняват на територия на селски общини, могат да бъдат подпомогнати по мярка 6.4 на ПРСР, обясниха експертите на инфоцентъра.

Приемната посетиха и хора, които в момента са на етап обмисляне на бизнес проект, с който да се захванат и търсят различни източници за финансиране на стартиращ бизнес. Те бяха запознати с текущите Европейски програми за финансиране и с възможностите, предлагани от Сдружение „МИГ – Попово“, което прилага подхода ВОМР за развитие на региона.

Всички посетители на откритата приемна получиха различни рекламно-информационни материали за дейността на ОИЦ-Търговище.