Изнесен информационен ден на ОИЦ-Кърджали в Черноочене

Eкипът на ОИЦ - Кърджали представи пред жители на община Черноочене успешни проекти с европейско финансиране, реализирани на територията на област Кърджали. Бенефициентите отправяха въпроси за възможностите за стартиране на собствен бизнес, както и за трудностите, които срещат при изпълнение на даден проект. Сред дискутираните теми беше и отворената в момента за кандидатстване подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Жителите на Черноочене проявиха интерес и към подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ на ПРСР 2014 – 2020 г., която се очаква да обяви нов прием през месец септември тази година. Всички посетители на изнесения  офис получиха безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.